Span Aria Label Snow White Rapunzel Princess Doll Room Morning Routine … … … Princesa Boneca Quarto By Funfun Toyshow 1 Year Ago 10 Minutes 38 976 383 Views Snow White Rapunzel Princess Doll Room Morning Routine … … … Princesa Boneca Quarto Span